Werkwijze 2022-12-24T21:17:54+01:00

Hoe komt u met ons in contact?

Wij werken uitsluitend op afspraak.

–      u belt ons op en maakt een “aparte afspraak”. U betaalt dan €60,00 direct bij de afspraak, maar het
tijdstip van de afspraak kan dan in onderling overleg worden vastgesteld. Zo behoort het voeren van één of
meer telefoongesprekken of het opstellen van een ontwerp-brief (op uw eigen naam) tot de
mogelijkheden. Wanneer voor uw zaak de afgifte van een “toevoeging” nodig en ook mogelijk is, dan
beschouwen we de €60 overigens als een eerste betaling voor de eigen bijdrage, die bij die toevoeging
wordt opgelegd. Meer informatie over de “toevoeging” vindt u onder het kopje tarieven.

u heeft een Zaak!

Het kan zijn, dat het probleem tijdens het inloop-spreekuur of de aparte afspraak is opgelost, of dat u met het advies dat wij u geven, zelf weer verder kunt; het kan ook zijn, dat het meer voor de hand ligt, dat wij voor u als gemachtigde gaan optreden. Dat betekent dan, dat wij flink wat meer tijd aan uw probleem zullen gaan besteden, dat we gegevens over u nodig hebben en een dossier gaan aanleggen. Uw probleem wordt dan een “zaak” met een zaaknummer, een wederpartij en een dossier. We zullen dan ook kosten in rekening brengen, nadat we daar eerst afspraken met u over hebben gemaakt. Meer informatie over de “kosten” vindt u onder het kopje tarieven.

Die afspraken maken we meestal tijdens het eerste gesprek (de “intake”) en die leggen we vast in de “opdrachtbevestiging”, die uit drie delen bestaat:

1. een begeleidend briefje, 2. de afspraken die we voor deze zaak maakten (in tweevoud, één exemplaar voor u en één voor ons, die door u en door ons worden ondertekend), 3. de algemene regels die we hanteren (zie de pagina “Algemene
voorwaarden”
).