Onze favoriete rechstgebieden 2022-03-28T10:28:43+02:00

Rechtsgebieden
We richten ons vooral op de volgende rechtsgebieden:

–     Sociaal zekerheidsrecht:
met name afwijzing aanvraag, intrekking, herziening, terugvordering en boetebesluit in verband met
diverse uitkeringen en voorzieningen zoals:
werkloosheidswet (WW)
ziektewet (ZW)
Wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Participatiewet/bijstand (PW)
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Wet langdurige zorg (Wlz)

 

–    Vreemdelingenrecht/Migratierecht:

verblijfsvergunning
visum kort-verblijf
aanvraag machtiging voorlopig verblijf (mvv)
toegang en verblijf
nationaliteit en naturalisatie
inburgeren

Uiteraard kunt u ook andere juridische kwesties aan ons voorleggen, wij proberen die zo goed mogelijk op te lossen.
In het geval wij u niet kunnen bijstaan, kunnen wij u, zo mogelijk en indien nodig, doorverwijzen.