Tarieven 2017-10-13T17:08:55+02:00

Tarieven/Kosten

Gefinancierde rechtsbijstand/Toevoeging

Kort gezegd kunnen klanten met een relatief “laag” inkomen een beroep doen op gefinancierde rechtsbijstand indien een advocaat noodzakelijk is, mits hun vermogen niet boven de voor u geldende vermogensgrens ligt. U hoeft dan alleen een eigen bijdrage te betalen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. De hoogte van de eigen bijdrage en vermogensgrenzen vindt u op de website van www.rechtsbijstand.nl

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft waarbij u ook verzekerd bent voor het rechtsgebied waar uw geschil over gaat (bijvoorbeeld arbeidsrecht arbeidsongeschiktheid), dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze. U kunt ervoor kiezen uw zaak door een advocaat naar eigen keuze te laten behandelen,
die advocaat maakt dan afspraken met uw rechtsbijstandsverzekeraar over de kosten/honorarium van de advocaat.

Vast bedrag

In het geval u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en u ook geen rechtsbijstandsverzekering heeft, kunnen wij afspreken dat wij uw zaak in behandeling nemen voor een vast bedrag, zodat u van tevoren weet waar u aan toe bent en later niet voor verrassingen komt te staan. Per zaak zullen wij een inschatting maken van de tijd die wij kwijt zullen zijn aan de zaak en de kans op succes, op basis daarvan zullen wij een vast bedrag voor de zaak met u afspreken. Let wel op: indien wij een vast bedrag zijn overeengekomen voor bijvoorbeeld een bezwaarprocedure, dienen er voor een evt. beroepsprocedure opnieuw afspraken gemaakt te worden wat betreft de kosten van die beroepsprocedure. Het vast bedrag betreft het honorarium van de advocaat, en is exclusief evt. bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld griffierecht en de kosten voor het inschakelen van een deurwaarder. Indien van toepassing zullen wij u op de hoogte stellen van die kosten.

Bijlage Kosten/Tarieven

Toelichting op “gefinancierde rechtsbijstand”

Veel van onze klanten kunnen een beroep doen op de “gefinancierde rechtsbijstand”.